O firmie

Witmar

W roku 2007 firma oddała do użytku zespół 4 budynków w zabudowie bliźniaczej z garażami do 180 m2 każdy, wybudowany w Zielonkach pod Krakowem na działkach 1380 i 1381

W roku 2008 oddano Zielonki II 8 budynków o powierzchni użytkowej 180 m2 każdy na działce o powierzchni 3 arów.

W roku 2009 zakończono i oddano do użytku ostatni z domów w inwestycji Giebułtów - Trojadyn , 5 budynków o powierzchni użytkowej 205 m2 na działce o powierzchni 4,6 ara.

W roku 2010 zakończono i oddano do użytku zespół budynków - Giebułtów Trojadyn III

W roku 2011 zakończono i oddano do użytku zespół budynkó w Zielonkach - Krakowskie Przedmieście

W roku 2012 zakończono i oddano do użytku 7 budynków w Zielonkach przy ul. Galicyskiej 36 oraz
rozpoczeto nową inwestycję o bliźniaczej zabudowie przy ul Galicyjskiej 38.

W roku 2014 zakończono i oddano do użytku 7 budynków w Zielonkach przy ul. Galicyskiej 38 .

W roku 2015 rozpoczęto kolejną inwestycję 8 domów w zabudowie bliźniaczej w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 40, oraz dwóch budynków - Giebułtów Trojadyn IV


Nasz firma szczególny nacisk kładzie na jakość wykonania i jakość materiałów użytych do budowy domów. Prace prowadzone są przez podwykonawców posiadających odpowiednie, wieloletnie doświadczenie. Nadzór nad realizacją budowy sprawują kierownik robót, kierownik budowy, oraz dodatkowo inspektor nadzoru inwestorskiego.

Materiały budowlane pochodzą wyłącznie od markowych producentów i posiadają wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty dopuszczające dany produkt do zastosowania w budownictwie.

W przyszłości firma planuje realizację kolejnych inwestycji w okolicach Krakowa.